گنجینه طلائی قدیری

هفته وحدت

✌وحدت✌ ⏪پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم مهم‌ترین الگوی وحدت بودند. ⏪پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم با مدیریت‌شان میان صحابه

اعلان

ای مسلمانان جهان  به داد مسلمانان میانمار که در آتش وخون هستندبرسید.مسلمانان بپاخیزید الجهاد الجهادالجهاد

حکایت

عارفی راگفتند، خداوند راچگونه میبینی!؟ گفت آنگونه که همیشه میتواند مچم رابگیرد، امادستم رامیگیرد. عبدالقدیر